Stolnotenisový
športový klub
Karlova Ves


  Naši partneri:Karlova Ves - stolný tenis, najmä deti v Karlovej Vsi, bol podporený mimoriadnou dotáciou na základe rozhodnutia starostky mestskej časti Bratislava - Karlova Ves


Venujte 2% z Vašej dane na podporu činnosti a ďalší rozvoj nášho stolnotenisového klubu.

Tlačivá nájdete TU.

Ďakujeme za vašu pomoc.

Stolnotenisový Športový Klub Karlova Ves, (ŠKST Karlova Ves)
Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
Karloveská 3, 841 05 Bratislava
31789692

Ďakujeme