Stolnotenisový
športový klub
Karlova Ves


  Naši partneri:Karlova Ves - stolný tenis, najmä deti v Karlovej Vsi, bol realizovaný z dotácie poskytnutej mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves


BANKOVÉ SPOJENIE


Banka:           Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:            SK60 0200 0000 0024 9720 2757

SWIFT kód:  SUBASKBX