Stolnotenisový
športový klub
Karlova Ves


  Naši partneri:Karlova Ves - stolný tenis, najmä deti v Karlovej Vsi, bol podporený mimoriadnou dotáciou na základe rozhodnutia starostky mestskej časti Bratislava - Karlova Ves


Karloveské turnaje


Náš klub pravidelne 4x ročne organizuje dvojdňové turnaje pre všetky vekové kategórie, ako aj pre neregistrovaných nadšencov stolného tenisu. Taktiež sa každoročne organizuje jeden turnaj pre všetky rodinné timy.

Zoznam turnajov:

Info Kedy Propozície
Vianočný rodinný turnaj 07.12.2019 propozície